Komorní orchestr Archioni Plus

Orchestr Archioni Plus vznikl v roce 2005 v souvislosti s uvedením dětské opery Hanse Krásy Brundibár na festivalu Nekonvenční Žižkovský podzim.

Všechny hudebníky shromáždil dirigent, skladatel a klavírista Michal Macourek, který právě na opeře Brundibár spolupracuje s Dismanovým rozhlasovým dětským souborem (DRDS) nepřetržitě již od roku 1992. Přestože orchestr dal dohromady původně jen pro tuto příležitost, podařilo se něco, co se běžně nestává. Členové orchestru si padli do oka nejen lidsky, ale i umělecky a po skončení představení se rozhodli, že se pokusí pokračovat ve vzájemné spolupráci.

To se nakonec opravdu podařilo a počínaje rokem 2006 uskutečnil orchestr, hrající v poněkud netradičním složení, celou řadu úspěšných koncertů. Z nejvýznamnějších koncertů jmenujme zahajovací koncert festivalu Music Olomouc 2012 nebo závěrečný koncert na festivalu Dny soudobé hudby 2012. Orchestr má velmi pestrou dramaturgii, která obsahuje jak díla klasického repertoáru, tak soudobou hudbu, nevyhýbá se ovšem ani hudbě scénické či filmové. Podporuje i vznik nových skladeb, zatím poslední aktivitou na tomto poli byl úspěšný první ročník skladatelské soutěže 2012. Pro svou nevšední dramaturgii a programovou různorodost se stal žádaným ansámblem.

Spolupracoval například s vynikajícími jazzovými hudebníky Karlem Růžičkou, kterému preméroval skladbu Amadeblues a Milanem Svobodou se skladbami Beatles. Pro Český rozhlas uskutečnil trvalé nahrávky děl hudebního skladatele Harryho Macourka.

V sezoně 2012/13 začal orchestr spolupracovat s Domovem sv. Karla Boromejského a uspořádal koncertní řadu, na jejímž základě vznikla i živá nahrávka CD. V roce 2013/14 orchestr prezentuje vlastní abonentní cyklus, který probíhá v Domově sv. Karla Boromejského a v Koncertní síni Atrium.

Zároveň spolupracuje s DRDS, a to nejen s operou Brundibár, kterou představil mimo jiné na festivalu v Olomouci v roce 2008. Setkání s hudebním skladatelem E. Schiffauerem vedlo k premiéře jeho dětské opery Vrať nám, ptáku, Hastrmana. V roce 2009 tuto operu orchestr společně se sólistou Petrem Matuszkem a DRDS natočil na CD pro společnost Radioservis. Spolupráce s DRDS přinesla také řadu dalších zajímavých projektů, mezi jinými scénické provedení České mše vánoční J. J. Ryby či hudební zpracování hry ze XVI. století s názvem Spor u jesliček.

Michal Macourek

Jako dirigent působil v řadě orchestrů u nás (např. SOČR, Plzeňská filharmonie) i v zahraničí (např. Filharmonie Žilina, Brémská komorní filharmonie). Premiéroval množství novinek soudobých autorů, hostoval na mnoha festivalech včetně Pražského jara. V roce 2005 založil orchestr Archioni Plus se kterým pravidelně koncertuje a nahrává. S jeho kompozicemi se můžeme setkat nejen na festivalech soudobé hudby u nás a v zahraničí, ale i na běžném repertoárovém programu, na CD i nahrávkách Českého rozhlasu. spolu se svojí manželkou, flétnistkou Kateřinou Macourkovou Hlaváčovou, založil Duo Dacapo. Vedle své koncertní činnosti je hudebním režisérem Českého rozhlasu a věnuje se také pedagogické činnosti na Konzervatoři J. Ježka, kde působí jako profesor skladby.